Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

kali hydroxit

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của KOH

    Kali hiđroxit Tên theo danh pháp IUPAC: Potassium hydroxide; Mã số CAS: 1310-58-3; Mã số UN: 1813; CTHH: KOH; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này cần phải thực hiện giấy phép sau: + Hóa chất khai báo nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; +...