Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

kali xyanua

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Kali xyanua

    Kali xyanua Tên hóa chất: Kali xyanua hoặc Potassium cyanide Mã số CAS: 151-50-8; Mã số UN: 1680; Dấu hiệu cảnh báo: chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện nếu sản xuất kinh doanh; + Xây dựng biện...
Top