kali xyanua

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Kali xyanua

    Kali xyanua Tên hóa chất: Kali xyanua hoặc Potassium cyanide Mã số CAS: 151-50-8; Mã số UN: 1680; Dấu hiệu cảnh báo: chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện nếu sản xuất kinh doanh; + Xây dựng biện...
scroll-topTop