Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

kcn

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Kali xyanua

    Kali xyanua Tên hóa chất: Kali xyanua hoặc Potassium cyanide Mã số CAS: 151-50-8; Mã số UN: 1680; Dấu hiệu cảnh báo: chưa cập nhật; Hóa chất này phải thực hiện giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện nếu sản xuất kinh doanh; + Xây dựng biện...
  2. P

    Xả thải vào trạm NT tập trung KCN

    Cho mình hỏi chút nhé Bên mình đã xây dựng và đang vận hành thử nghệ thống xử lý nước thải của 1 nhà máy sản xuất (công suất hơn 8000m3/ngày đêm). Hiện đang vận hành thử nghiệm thôi chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nước thải sau xử lý tại trạm sẽ đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của...