kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

 1. Minh YMT

  kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất - thủ tục hành chính

  13. THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 13.1. Trình tự thực hiện: - Trong thời gian 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hóa chất phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ...
 2. HSE

  Kế Hoạch Phòng ngừa ứng phó sự cố cháy nổ ở doanh nghiệp đã thực hiện tốt?

  Nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam khá tích cực làm kế hoạch ứng phó sự cố môi trường và phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, nhiều sự cố về cháy nổ vẫn thường xuyên xảy ra. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh thông cáo về tình hình công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...
 3. Vũ Linh

  Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

  Bên Cty em hiện cần xây dựng 1 cái "Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất" mà em muốn thuê Công ty bên ngoài xây dựng trọn gói luôn! Không biết giá thị trường khi xây dựng trọn gói 1 kế hoạch là bao nhiêu vậy??? Mọi người có thể trả lời giúp em được không ạ!!! Em cảm ơn nhiều ạ!!!
 4. bibipupu

  Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

  QUYẾT ĐỊNH số 1311/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH “KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG” CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính...
scroll-topTop