Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

kế hoạch quản lý môi trường

  1. D

    Kế hoạch quản lý môi trường

    Theo thông tư 27/2015 sau khi đã làm DTM thì sẽ làm Kế hoạch quản lý môi trường. Mọi người ai có gửi vào mail: buidoandung92@gmail.com cho em tham khảo với ạ. Cảm ơn nhiều ạ