Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

kế hoạch vận hành thử nghiệm

  1. H

    Kế hoạch vận hành thử nghiệm

    Em chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi chút ạ. Bên em hiện tại đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sắp tới phải làm hoàn công, tuy nhiên trước khi làm hoàn công, theo khoản 4 điều 10 của thông tư 27/2015-BTNMT thì chủ đầu tư phải thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công...