kekndkdksd

  1. M

    Giấy phép xả thải

    Hiện tại mình đang làm giấy phép xả thải cho công ty mình, nhưng số liệu về lưu lượng mùa kiệt của sông đồng nai không tìm thấy được, để tính khả năng tiếp nhận của nguồn thải mình cần số liệu này, bạn nào có giúp mình với! Cảm ơn các bạn nhiều.
scroll-topTop