Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

kẽm cyanua

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Kẽm xyanua

    Kẽm xyanua Tên hóa chất: Kẽm xyanua hoặc Zinc Cyanide; Mã số CAS: 557-21-1; Mã số UN: 1713; CTHH: Zn(CN)2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải xin cấp những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Hóa chất xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh...