Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

kẽm xyanua

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Kẽm xyanua

    Kẽm xyanua Tên hóa chất: Kẽm xyanua hoặc Zinc Cyanide; Mã số CAS: 557-21-1; Mã số UN: 1713; CTHH: Zn(CN)2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải xin cấp những giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Hóa chất xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh...
Top