kh bvmt của phòng khám

  1. nhungdoahoaphudung

    Thẩm quyền xác nhận kế hoạch BVMT của Cơ sở khám chữa bệnh

    Theo quy định tại thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì "Dự án xây dựng cơ sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh khác có quy mô dưới 50 giường bệnh thì phải lập kế hoạch BVMT trình Sở TNMT xác nhận. Ở đây nghĩa "giường bệnh" là gì, có phải là giường nằm điều trị nội trú? đối với dự án xây dựng phòng khám, quy...
scroll-topTop