Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

kh bvmt của phòng khám

  1. nhungdoahoaphudung

    Thẩm quyền xác nhận kế hoạch BVMT của Cơ sở khám chữa bệnh

    Theo quy định tại thông tư 27/2015/TT-BTNMT thì "Dự án xây dựng cơ sở y tế và cơ sở khám chữa bệnh khác có quy mô dưới 50 giường bệnh thì phải lập kế hoạch BVMT trình Sở TNMT xác nhận. Ở đây nghĩa "giường bệnh" là gì, có phải là giường nằm điều trị nội trú? đối với dự án xây dựng phòng khám, quy...
Top