Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khach san

  1. Phi Hung

    Xử lý bụi khí thải siêu mịn_Nanotek

    Công ty môi trường Nanotek trãi qua nhiều năm nghiên cứu về khí phát thải và các công nghệ xử lý khí thải. Trong thành phần bụi khí thải có 2 dạng chính là bụi và khói (bụi siêu mịn) :cool: Để loại bỏ thành phần bụi khá đơn giản nhưng phần khói không thể nào xử lý hết và đó cũng là vấn đề khó...
  2. H

    Tìm một báo cáo ĐTM về một dự án được nâng cấp, cải tạo

    Anh/ chị, bạn bè nào có tài liệu báo cáo ĐTM hay cam kết về một dự án cải tạo, nâng cấp không?. Chẳng hạn Một khách sạn đã xuống cấp ngừng hoặt động một thời gian, giờ chủ dự án cải tạo, nâng cấp để đưa vào hoạt động trở lại. Bạn nào có share cho mình tham khảo với mail của mình...