khai báo hóa chất nhập khẩu

  1. hoahong39

    Mã số HS trong Danh mục hóa chất phải khai báo

    I. Mã HS là gì? Cách tra cứu mã HS? HS Code là mã phân loại của hàng hóa, dùng để xác định thuế suất xuất nhập khẩu hàng hóa. Chi tiết hơn HS Code hay Mã HS là mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu theo Hệ thống phân loại hàng hóa do Tổ chức Hải quan thế giới phát hành có tên là “Hệ thống hài hòa mô...
  2. Minh YMT

    khai báo hóa chất nhập khẩu - thủ tục hành chính

    CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT NHẬP KHẨU 12.1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhâncó thể nộp hồ sơ giấy tại Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện; - Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm nhận hồ sơ, vào sổ công văn đến và ghi Giấy biên nhận. Trường hợp tổ...
scroll-topTop