Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khai báo hóa chất

 1. Minh YMT

  Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất - thủ tục hành chính

  CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHAI BÁO HÓA CHẤT SẢN XUẤT 30.1. Trình tự thực hiện: - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp nhận hồ sơ khai báo đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo trên địa bàn quản lý; - Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa...
 2. bibipupu

  kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang

  Quyết định số 2649/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An giang về việc ban hành kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh An Giang (07/01/2014) Ngày 23 tháng 12 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND về việc ban hành...
 3. daibangxanh

  hướng dẫn sơ bộ về đăng kí, khai báo hóa chất qua mạng

  Hướng dẫn tạm thời về đăng kí tài khoản, đăng kí sử dụng chữ ký số, và khai báo hóa chất trực tuyến. Ngày sửa: 16/05/2012 Nguồn: cục hóa chất
 4. daibangxanh

  Mẫu bản khai báo hóa chất

  Phụ lục 1 MẪU BẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số:40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương) BẢN KHAI BÁO HOÁ CHẤT Căn cứ Luật Hóa chất; Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...