Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

khai thác khoáng sản

  1. H

    Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

    Các bạn cho mình hỏi, đơn vị khai thác khoáng sản có quyết định phê duyệt đề án CTPHMT với số tiền ký quỹ là 5 triệu năm 2008, sang 2011 hết hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, đơn vị tiếp tục gia hạn giấy phép và lập đề án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền ký quỹ là 20...
Top