khai thác khoáng sản

  1. nguyenngocanhymt

    Các lưu ý khi lập ĐTM khai thác đất sét ???

    Gửi các ac trong diễn đàn, em hiện chuẩn bị lập ĐTM khai thác đất sét để sản xuất gạch, công suất khai thác 58.000m3/năm. Hiện tại em đã lập 1 số các loại ĐTM nhưng chưa lập ĐTM về khai thác khoáng sản bảo giờ, đọc tài liệu thỳ có phần làm phương án cải tạo môi trường là chưa viết lần nào. Vậy...
  2. H

    Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

    Các bạn cho mình hỏi, đơn vị khai thác khoáng sản có quyết định phê duyệt đề án CTPHMT với số tiền ký quỹ là 5 triệu năm 2008, sang 2011 hết hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, đơn vị tiếp tục gia hạn giấy phép và lập đề án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền ký quỹ là 20...
scroll-topTop