khai thác mỏ đá

  1. N

    Hỏi về báo cáo xác nhận hoàn thành

    Mọi người có ai từng làm báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án Khai thác mỏ đá chưa ạ? CHo em xin tham khảo với, EM đang gặp 1 dự án nhưng hơi khó nhằn hic.
scroll-topTop