khí biogas

  1. S

    Cần hướng dẫn ủ Biogas

    Chào mọi người!. Ai biết cách dùng cái bồn (phuy) chứa nước như hình đính kèm để ủ Biogas hướng dẫn mình với. Còn cái Nắp Đậy của nó phải làm sao để nén chặt lại xin mọi người chỉ giáo. Thanks!
scroll-topTop