Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khí dễ cháy

  1. O

    Những mối nguy đặc trưng liên quan đến không gian hạn chế

    Không gian hạn chế là bất cứ không gian nào đủ rộng để con người có thể vào làm việc, tuy nhiên không gian này không được thiết kế với mục đích cho con người làm việc thường xuyên. Ví dụ như bên trong các đường cống rãnh, bồn bể, đường ống, thiết bị phản ứng… hay các hố có độ sâu trên 1,2 mét...