Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khi gas

  1. D

    Anh biến rác thải thành khí gas

    Biến rác thải thành năng lượng không còn là điều mới lạ. Vấn đề là qui trình xử lý rác thải thường tạo ra khí carbon dioxide, gây hại đối với môi trường. Tuy nhiên, mới đây, một công ty ở Anh cho biết đã phát triển một công nghệ mới có thể giúp biến rác thải thành năng lượng tái tạo được và thân...