khí nhà kính

  1. H

    Chào mn, nhờ mn giúp mình với ạ!

    Mình hiện tại đang làm đề tài về kiểm kê phát thải khí nhà kính, mình chỉ có có số liệu về lít dầu DO tiêu thụ. Vì vậy mình đang cần tìm hệ số phát thải của CO2, CH4, N2O đơn vị là (Kg/l) đối với nhiên liệu dầu DO, mong mn giúp mình với!
scroll-topTop