Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khí thải công nghiệp

  1. D

    Khí thải nhà máy cán tôn

    Mọi người ơi cho em hỏi trong ngành sản xuất cán tôn, thép thường phát sinh ra mùi hôi rất khó chịu, vậy mùi hôi đó là khí gì vậy ạ?
  2. Minh Grac

    quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

    QCVN 51:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Emission for Steel Industry Lời nói đầu QCVN 51:2013/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho ngành công nghiệp sản xuất thép biên soạn, Tổng cục Môi...