khiếu nại về ô nhiễm môi trường

  1. Minh YMT

    Khiếu nại tố cáo về ô nhiễm môi trường

    từ khóa của bài viết này: Khiếu nại về ô nhiễm môi trường Tố cáo về ô nhiễm môi trường Hỏi 1: Gia đình chúng tôi đang mắc phải một vấn đề về ô nhiễm môi trường. Ở xóm tôi có một hộ gần nhà nuôi rất nhiều lợn gà gây ô nhiễm môi trường, gây ra mùi hôi thối rất khó chịu. Còn những nhà phía dưới...
scroll-topTop