kho chứa hóa chất

  1. halay

    Yêu cầu về nhãn kho hóa chất

    Kích thước nhãn hóa chất trong kho chứa hóa chất là như thế nào? Tuân theo quy định nào theo luật hóa chất . Công ty em sắp bị kiểm tra. Mọi người tư vấn giúp
scroll-topTop