kho chứa lpg

  1. HSE

    Điều kiện an toàn nhà kho chứa LPG

    Đối với bồn chứa LPG Yêu cầu chung: - Kho chứa LPG phải được thiết kế sao cho LPG phân tán dễ dàng khi xảy ra sự cố rò rỉ, giảm tới mức thấp nhất nguy cơ tích tụ LPG rò rỉ và bắt cháy trước khi phân tán hoặc pha loãng vào không khí; - Nền của kho chứa LPG phải bằng phẳng để khi LPG thoát ra...
scroll-topTop