kho lưu trữ chất thải nguy hại

  1. Vũ Linh

    thắc mắc nhờ các a c giải đáp giúp

    kho lưu trữ chất thải nguy hại mình có cần phải đặt thêm các khay chống tràn(trong khay có cát biển khô) để đề phòng sự rò rỉ của CTNH không zậy??? Mong các a c giải đáp giúp em!!!
scroll-topTop