Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

khoá loto

  1. safety lock.vn

    Các Quy định cách ly và khoá trong qui trình làm việc an toàn

    Nguyên tắc căn bản Phòng ngừa Tử vong ( FPE) đưa ra trọng tâm cho quản lý khi mô tả các yêu cầu thực hiện của một quá trình hay một hệ thống 1.Hiện trạng và mục đích 2.Ai là người chịu trách nhiệm quản lý tiêu chuẩn 3.Yêu cầu về đào tạo, các quy trình 4.Các yêu cầu tài liệu để chứng minh sự tuân...
  2. safety lock.vn

    Tìm hiểu về Lock out Tag out (Loto)

    Ngày 30/10/1989 tiêu chuẩn về Lockout/Tagout 29 CFR 1910.147 bắt đầu có hiệu lực. Tiêu chuẩn này được đề ra nhằm làm giảm tỷ lệ thương vong gây ra bởi những nguồn lực tiềm tàng, khi khởi động máy móc hoặc khi giải phóng các nguồn năng lượng dự trữ. Vào năm 1993, Lockout/Tagout là một trong tám...
Top