Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khoảng cách an toàn

  1. P

    Yêu cầu khoảng cách đặt rào chắn cho vùng làm việc với điện

    Theo qui định, khi thực hiện các công việc có khả năng xảy ra tai nạn do điện thì người sử dụng lao động và người thực hiện công việc phải đảm bảo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, tại các khu vực nguy hiểm và khu vực lắp đặt thiết bị điện phải bố trí hệ thống rào chắn, biển báo, tín hiệu...