Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khoảng cách

  1. V

    Khoảng cách an toàn giữa các bình khí nén

    Chào mọi ngư, Em muốn hỏi quy định chi tiết về khoảngcách lưu trữ kho chứa bình khí nén Theo quy định lưu trữ bình khí nén ngoài xưởng hay lưu chứa trong xưởng nhưng đảm bảo khoảng cách có được không? Nếu có thể lưu trữ thi khoảng cách đến nơi phát ra hàn cắt tia lửa là 10m hay không? Ai có...