Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

khoasm78

  1. nhungktmt

    Nước thải Cách vận hành bể sục khí khi không có dòng thải

    Em chào các anh/chị Hiện tại công ty em đang có dự án xử lý nước thải sinh hoạt. Em được giao nhiệm vụ tìm hiểu công nghệ và cách thức vận hành. Tuy nhiên, em mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm thực tế. Các anh/chị cho em hỏi khi vận hành một hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho 1 doanh nghiệp...
Top