khởi kiện

  1. Minh YMT

    Quyền tố cáo vi phạm pháp luật môi trường của công dân

    Trích Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 Điều 162. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về môi trường Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, khởi kiện về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cá nhân có quyền tố cáo vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ quan, người có...
scroll-topTop