khói lửa gây hại suốt đời

  1. leeahnjun

    Khói lửa có thể gây hại suốt đời

    Khói lửa có thể gây hại suốt đời Khói từ các vụ cháy rừng có thể có ảnh hưởng sức khỏe lâu dài, theo nghiên cứu của Hoa Kỳ về khỉ chưa trưởng thành. Một phân tích cho thấy hệ thống miễn dịch của họ thấp hơn bình thường, 12 năm sau khi họ tiếp xúc tự nhiên với khói lửa. Cũng có dấu hiệu cho...
scroll-topTop