khối lượng

  1. H

    [Hỏi] Về phương pháp ước lượng tính toán đối với nước thải có chứa thành phần CTNH

    Chào ace! Công ty em đang trong giai đoạn lập báo cáo ĐTM. Trong quá trình lập báo cáo em có một số vấn đề thắc mắc. Đầu tiên em có những ước tính sơ bộ thế này tạm gọi là phần giả thiết: +Nước vệ sinh tháp giải nhiệt: ước tính 10 m3/năm +Nước thải từ quá trình xử lý bề mặt vật liệu: 8m3/ngày...
scroll-topTop