không cần phân loại

  1. leeahnjun

    Công nghệ mới tái chế rác thải nhựa mà không cần phân loại

    Công nghệ mới tái chế rác thải nhựa mà không cần phân loại Không giống như phương thức tái chế vật lý truyền thống, công nghệ mới không yêu cầu phải phân tách nhựa theo loại và màu sắc mà có thể tái chế mọi thứ, từ hộp sữa, đồ lặn, thậm chí cả phụ phẩm gỗ. Các nhà khoa học Australia đang...
scroll-topTop