Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

không gian hạn chế

  1. C

    Phương pháp xác định nồng độ Oxy

    Chào tất cả mọi người. làm việc tại không gian hạn chế rất nguy hiểm, đặc biệt là mối nguy thiếu Oxy. Vì vậy để đảm bảo an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế, cần thiết phải xác định nồng độ oxy trong không khí. Ngoài phương pháp sử dụng máy đo trực tiếp ra không biết còn phương pháp nào...
  2. O

    Những mối nguy đặc trưng liên quan đến không gian hạn chế

    Không gian hạn chế là bất cứ không gian nào đủ rộng để con người có thể vào làm việc, tuy nhiên không gian này không được thiết kế với mục đích cho con người làm việc thường xuyên. Ví dụ như bên trong các đường cống rãnh, bồn bể, đường ống, thiết bị phản ứng… hay các hố có độ sâu trên 1,2 mét...