không khí

  1. O

    Sản xuất nước sạch từ không khí

    Sản xuất nước sạch từ không khí Một công ty của Israel mới đây giới thiệu hệ thống sản xuất nước sạch từ không khí loãng, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở nhiều khu vực dân cư trong tương lai. Theo CNN, thiết bị sản xuất nước sạch có tên GENius, hoạt động như một bộ chuyển đổi nhiệt để...
Top