Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

không khí

  1. phungdayne

    TRA CỨU CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

    Tra cứu chỉ số chất lượng môi trường tại Việt Nam Chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index – AQI) là thước đo đơn giản hóa mức độ ô nhiễm không khí hiện tại hoặc dự báo mức độ ô nhiễm không khí trong tương lai. Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ các...
  2. O

    Sản xuất nước sạch từ không khí

    Sản xuất nước sạch từ không khí Một công ty của Israel mới đây giới thiệu hệ thống sản xuất nước sạch từ không khí loãng, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở nhiều khu vực dân cư trong tương lai. Theo CNN, thiết bị sản xuất nước sạch có tên GENius, hoạt động như một bộ chuyển đổi nhiệt để...