Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

khu vực nước bị ô nhiễm

  1. Hongmainguyen

    Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối nguồn nước sinh hoạt cho dân

    Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối nguồn nước sinh hoạt cho dân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẩn cấp chỉ đạo Hòa Bình, Hà Nội phải có giải pháp kịp thời bổ sung, thay thế nguồn nước bị ô nhiễm, bảo đảm cung cấp đủ nước sạch, ổn định đời sống nhân dân. Mấy ngày gần đây, người dân Thủ đô hết sức...