kiểm định đường dây dẫn

  1. Ms Bean

    Quy định nào về kiểm định đường dây dẫn và cột chống sét

    cho mình hỏi quy định nào yêu cầu kiểm định đường dây dẫn và cột chống sét, cột nối đất ? Thanks
scroll-topTop