kiểm định van an toàn

  1. hoahong39

    Quy trình kiểm tra van an toàn

    KIỂM TRA VAN AN TOÀN Van an toàn là cơ cấu bảo vệ thiết bị, không cho thiết bị làm việc quá áp suất quy định và là cơ cấu không thể thiếu trên mỗi thiết bị áp lực. Khi áp suất trong thiết bị áp lực tăng lên đến áp suất cài đặt của van an toàn thì van sẽ tự động mở giảm áp trong thiết bị. Van an...
scroll-topTop