Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

kiểm định

 1. HSE

  Thông tư 33/2015/TT-BCT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện

  Thông tư 33/2015/TT-BCT về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện với nhiều quy định như: Danh mục các thiết bị điện phải kiểm định; nội dung, chu kỳ kiểm định các thiết bị điện; đăng ký kiểm định các thiết bị điện, dụng cụ điện;… được ban hành ngày 27/10/2015. Có hiệu lực ngày...
 2. halay

  Thắc mắc về kiểm tra, kiểm định thiết bị PCCC

  Công ty tôi có một số hệ thống chữa cháy tự động bằng khí CO2 Khi xây dựng hệ thống có làm đầy đủ các thủ tục thẩm duyệt nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng Đồng thời có kiểm định lần đầu các phương tiện PCCC dùng cho công trình, cơ quan kiểm định là Cục cảnh sát PCCC trong đó có các chai chứa...
 3. Minh YMT

  An Toàn hướng dẫn thực hiện việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

  Để các đơn vị, tổ chức hiểu rõ việc quản lý, ban hành và tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Cục An toàn lao động ra Quyết định số 168/QĐ-ATLĐ ngày 16/7/2014 để hướng dẫn thực hiện việc huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn...
 4. NguyenDang

  Bình khí nitơ

  Chào anh chị và các bạn! Anh chị và các bạn cho hỏi bình khí nitơ dạng như bình acetylene thì có những yêu cầu gì về an toàn? Chẳng hạn: Có kiểm định không? Bao lâu thì thay bình?... Cám ơn anh chị và các bạn!
 5. Minh YMT

  Thông tư 23/2013/TT-BKHCN về đo lường phương tiện đo

  THÔNG TƯ 23/2013/TT-BKHCN QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Theo...