kiểm toán chất thải và năng lượng công ty dệt nhuộ

  1. Oanh74

    Kiểm toán chất thải công ty dệt nhuộm

    Anh/ chị có ai từng làm kiểm toán chất thải cho công ty dệt nhuộm rồi không cho em xin chút tài liệu tham khảo với ạ! công ty em đang thực hiện tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS, trong đó có yêu cầu xây dựng hồ sơ về mục tiêu và phương pháp giảm thiểu chất thải cũng như năng lượng sử dụng (tương...
scroll-topTop