kiểm tra các bể chứa nước

  1. T

    Kiểm tra thiết bị chứa nước

    Cho mình hỏi có quy định nào hay yêu cầu kỹ thuật nào nói về định kỳ phải kiểm tra các bể chứa nước không và định kỳ là bao lâu kiểm tra 1 lần.
scroll-topTop