Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

kiểm tra dinh dưỡng của nước thải

  1. Huy88

    Đo tỷ lệ BOD:N:P

    Mình muốn kiểm tra dinh dưỡng của nước thải trước khi vào bể vi sinh mà phân vân ko biết là đo N tổng hay amoni..còn P tổng đúng ko mọi người?
Top