kimlinh0610hua

  1. K

    Than hoạt tính biến tính bằng ZnCl2

    Mình tìm hiểu được NC biến tính than hoạt tính bằng ZnCl2 nhưng không hiểu rõ cơ chế họ sử dụng và cơ chế hấp phụ của vật liệu sau khi dc biến tính bằng ZnCl2. Mong các bạn giải đáp giúp mk với.Cảm ơn nhiều
scroll-topTop