Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

kinh doanh xăng dầu

  1. Minh YMT

    Nghiệp vụ bảo vệ môi trường xăng dầu LPG tại Bình Dương

    Thực hiện Kế hoạch phối hợp đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC, bảo vệ môi trường, kỹ thuận an toàn trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên Môi Trường - Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường thông báo tổ chức lớp đào tạo như sau: 1. Nội dung đào tạo: Nghiệp vụ Phòng...
Top