kinh doanh

  1. A

    Đổi mới Xanh doanh nghiệp

    CHUỖI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP - TỪ QUẢN LÝ ĐẾN SẢN XUẤT HỘI THẢO SỐ 2 Mô hình Kinh doanh Xanh Buổi hội thảo MÔ HÌNH KINH DOANH XANH là Hội thảo số 2 trong chuỗi các hội thảo Đổi Mới Xanh (Eco-Innovation Series) doanh nghiệp – từ Quản lý đến Sản xuất, do AIT-VN chủ trì và được...
scroll-topTop