kiss of death

  1. S

    Xe vận chuyển rác thải phát sinh mùi hôi và nước rỉ rác

    1. Đối với công tác vận chuyển chất thải rắn thì trong quá trình nâng ép rác thải của các xe nâng có phát sinh lượng mùi rất lớn. Mình muốn hỏi bạn nào có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu xử lý mùi hôi tự động cho xe vận chuyển rác thải không?. Xin các bạn chia sẽ cho mình với. 2. Quá trình...
scroll-topTop