kỷ luật người lao động

  1. Minh YMT

    Kỷ luật người lao động

    Bộ luật lao động 2012 quy định Điều 118. Kỷ luật lao động Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Điều 119. Nội quy lao động 1. Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội...
scroll-topTop