Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

ký quỹ

  1. Ms Bean

    Mục đích và phương thức ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu

    Mục đích và phương thức ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu 1. Việc ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu là để bảo đảm tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu chịu trách nhiệm xử lý rủi ro, nguy cơ ô nhiễm môi trường có thể phát sinh từ lô hàng phế liệu nhập khẩu. 2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu...
  2. H

    Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

    Các bạn cho mình hỏi, đơn vị khai thác khoáng sản có quyết định phê duyệt đề án CTPHMT với số tiền ký quỹ là 5 triệu năm 2008, sang 2011 hết hạn khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản, đơn vị tiếp tục gia hạn giấy phép và lập đề án cải tạo phục hồi môi trường với số tiền ký quỹ là 20...