Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

kỹ sư môi trường làm gì

  1. M

    Nhân viên môi trường là làm gì?

    Ngày xưa mình học xong năm thứ nhất, do tài hèn sức mọn ham chơi nên bị rơi tự do vào ngành môi trường, trong đầu lúc đó không hình dung được ngành môi trường sau này ra sẽ làm gì. Rồi khi đi học trong trường cũng luôn luôn mò mẫm không biết con đường đi nào là tốt nhất, mình phải chuẩn bị cho...