kỹ sư môi trường làm gì

  1. Tuyen moi truong QG

    Tuyển dung Kỹ sư môi trường

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 9.2020: CT CP VINACEE VIỆT NAM ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN DỤNG =AZVpEuc7bXFw5RHaE2TaNoGhEqMHZPtOsbT29GM8sBdZKMF8XN4Y_YE3-PwzhKKDhZZUh423nhPWdFFzDH_f3XA-3zB_DCT7jU1oZfi-Dx7y-tT9scAkVWzvXu7vrJQUJ9LCEn5LhnlPThKmFM2UdpX83SU71s8CcEAQQCgrxOYWYg&__tn__=*NK-R']#GẤP I-VỊ TRÍ TUYỂN...
  2. M

    Nhân viên môi trường là làm gì?

    Ngày xưa mình học xong năm thứ nhất, do tài hèn sức mọn ham chơi nên bị rơi tự do vào ngành môi trường, trong đầu lúc đó không hình dung được ngành môi trường sau này ra sẽ làm gì. Rồi khi đi học trong trường cũng luôn luôn mò mẫm không biết con đường đi nào là tốt nhất, mình phải chuẩn bị cho...
scroll-topTop