ky-su-moi-truong

  1. thuongtropen

    Training  Tuyển gấp kỹ sư môi trường

    THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự cho phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Nhiệt đới quyết định tuyển dụng bổ sung thêm nhân sự cho các vị trí sau: 1.Kỹ sư môi trường/ cấp thoát nước,số lượng 03(Xem chi tiết) 2.Kỹ sư cơ khí,số lượng 02(Xem chi...
Top