Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

la.88

  1. Huy88

    Bùn bể arotank mịn khó lắng

    Hệ thống mình mới bị sự cố quá tải vi sinh bị sốc bể vs bùn bị đen. Sau 2 tuần mình nuôi lại vs bằng cách bơm bùn bể lắng về sục khí bổ sung mật mía,npk và bổ sung vi sinh triclean mua ở ngoài. Sau 1 tuần mình thấy bùn màu nâu đỏ bông bùn mịn khó lắng. Để lắng 30 chỉ lắng được khoảng 15% nước...
Top